Wybór ogrzewania

Artykuł został znaleziony w archiwum wcześniejszej wersji domeny, został przywrócony ponieważ informacje w nim zawarte mogą być dla kogoś pomocne.

W dzisiejszych czasach mamy bardzo szeroki wybór instalacji cieplnych, które zapewnią odpowiednie warunki termiczne w naszym domu. Już na etapie budowy domu często trzeba się zdecydować na określony rodzaj instalacji cieplnej. Coraz częściej osoby budujące dom decydują się na ogrzewanie pompowe – rozdzielaczowe lub podłogowe. Niemniej jednak bywa, że nadal korzysta się z ogrzewania grawitacyjnego.

Warto poznać rodzaje i poszczególne specyfikacje instalacji cieplnych, aby wiedzieć, na co się zdecydować i podjąć tą decyzję całkowicie świadomie.

Pierwszym rodzajem instalacji cieplnej jest ogrzewanie grawitacyjne, nazywane również tradycyjnym. Polega ono na wymuszaniu przepływu wody w instalacji. Metoda ta nie wymaga zastosowana energii elektrycznej, bowiem wykorzystywane jest tu zjawisko unoszenia się ogrzanej wody i opadania ochłodzonej. Instalacja grawitacyjna znajduje zastosowanie przede wszystkim w niewielkich budynkach, wykorzystujących kocioł opalany paliwem stałym, tj. węglem bądź koksem.

Ogrzewanie tego typu stosowane jest w budynkach, gdzie pozioma odległość źródła ciepła od najdalszego pionu nie jest większa niż 25 metrów, a przy tym różnica wysokości pomiędzy środkiem kotła a najniżej położonym grzejnikiem wynosi około 2-3 metry. Jeśli wartości te zostaną przekroczone, zastosowanie instalacji cieplnej typu tradycyjnego staje się bardzo drogie.

Bezwzględnie, instalacje grawitacyjne z kotłem na paliwo stałe muszą mieć charakter otwarty. W przewodach zasilających instalacji nie może być zasyfonowań, ponieważ zbyt małe ciśnienie wody w instalacji nie będzie w stanie pokonać oporów miejscowych, jeśli dojdzie do zapowietrzenia tychże urządzeń.

Instalacja pompowa jest dziś najczęściej wykorzystywana w instalacjach centralnego ogrzewania w domach jednorodzinnych, a do wymuszenia ruchu wody stosuje się pompę obiegową. Pompa pozwala pokonać spore opory hydrauliczne, które powstają w trakcie przepływu wody w rurach o małej średnicy. Instalacje cieplne pompowe nie posiadają ograniczeń związanych z wielkością i rozległością, dlatego też można je stosować nawet w bardzo dużych domach.

Gorącą wodę w instalacji cieplnej można rozprowadzać systemem jedno lub dwururowym.

Instalacja rozdzielaczowa jest odmianą instalacji dwururowej z rozdziałem dolnym. W jej przypadku do kotła podłączane są maksymalnie dwa piony obsługujące rozdzielacze na poszczególnych kondygnacjach domu. Istnieje jeszcze instalacja z rozdziałem poziomym, kiedy system dwururowy podłączany jest do pionów z instalacji rozdzielaczowej.

W chwili obecnej coraz większą popularnością cieszy się ogrzewanie podłogowe, gdzie ogrzana woda płynie przewodami pod powierzchnią podłogi. Zaletą takiej instalacji jest energooszczędność.

Artykuł został znaleziony w archiwum wcześniejszej wersji domeny, został przywrócony ponieważ informacje w nim zawarte mogą być dla kogoś pomocne.

Leave a comment

Simple Ways to Smart Solutions!