Artykuł został znaleziony w archiwum wcześniejszej wersji domeny, został przywrócony ponieważ informacje w nim zawarte mogą być dla kogoś pomocne.

Odpowiednia cyrkulacja powietrza w domu zapewnia w nim przyjemną atmosferę, świeżość i na dodatek optymalną temperaturę. Zarówno latem, jak i w czasie zimy wentylacja i klimatyzacja w domu odgrywa olbrzymią rolę.

Wentylacja w domu

Klimatyzacja jest przede wszystkim przydatna w ciągu upalnego lata, kiedy żar leje się z nieba. Pozwala ona na zadbanie o komfort termiczny w domowych pomieszczeniach. Dziś systemy klimatyzacji przystosowane do wykorzystywania w domach prywatnych są dostępne i powszechne. Na ogółu stosowane są małe klimatyzatory, które są idealnym sposobem na obniżenie temperatury powietrza w pomieszczeniach. Ochładzają one powietrze, a jednocześnie usuwają z niego nadmiar wilgoci. Na ogółu, im mniej wilgotne jest rozgrzane powietrze, tym lepsze będzie nasze samopoczucie.

Latem dobrze czujemy się wtedy, gdy temperatura powietrza oscyluje w granicach od 23 do 26 stopni Celsjusza, a jego wilgotność nie przekracza granicy 60%. Warto przy tym zaznaczyć, że nie można w sposób całkowicie dowolny obniżać temperatury w pomieszczeniu, ponieważ groziłoby to przeziębieniem. Przyjmuje się, że w pomieszczeniu klimatyzowanym, a takim, w którym nie ma klimatyzacji, powinna być maksymalna różnica temperatury rzędu 7 stopni. Ważne jest, aby klimatyzator posiadał możliwość regulacji prędkości przepływu powietrza i jego kierunku. Maksymalna prędkość przepływu powierza powinna wynosić maksymalnie 0,2 m/s, w innym przypadku będziemy odczuwać przeciąg.

Zasada działania klimatyzatora domowego jest prosta, bowiem funkcjonuje on tak jak każda lodówka. Złożony jest z dwóch wymienników ciepła, tj. parownika i skraplacza, sprężarki i zaworu rozprężnego oraz dwóch osobnych wentylatorów, wymuszających przepływ powietrza wokół wymienników. Czynnik roboczy krąży nieustannie pomiędzy parownikiem i skraplaczem. W parowniku odbiera ciepło z pomieszczenia, a z kolei w skraplaczu oddaje ciepło do otoczenia, czyli na zewnątrz domu. Zadaniem sprężarki i zaworu rozprężnego jest umożliwienie przejścia czynnika roboczego w fazę ciekłą lub gazową. Proces parowania następuje wtedy, gdy z pomieszczenia odbierane jest ciepło, a proces skraplania – gdy wydzielane jest ono na zewnątrz.

Występują zasadniczo dwa rodzaje klimatyzatorów – typ Split oraz klimatyzatory monoblokowe. Urządzenia typu Split są najczęściej używane w domach jednorodzinnych, są nowoczesne i wygodne w zastosowaniu. Składają się z jednostki zewnętrznej i wewnętrznej. Pierwsza schładza powietrze w pomieszczeniach, a druga odprowadza ciepło poza dom. Klimatyzator sterowany może być pilotem, ale wówczas musi być on zainstalowany w odległości minimum metra od radia lub telewizora, albo od urządzeń grzewczych czy też zasilanych łatwopalnym gazem.

Klimatyzatory monoblokowe, jak sama nazwa wskazuje, umieszczone są w jednej obudowie, dlatego też głośność ich pracy jest większa i stają się one uciążliwe dla domowników, choć dąży się do ich maksymalnego wyciszenia.

Klimatyzatory mogą mieć charakter przenośny lub są montowane one na stałe w danych pomieszczeniach.

Klimatyzację należy rozróżnić od wentylacji, której zadaniem jest prowadzenie ciągłej wymiany powietrza zużytego, pochodzącego z pomieszczeń w domu, na świeże powietrze z zewnątrz. Dzięki wentylacji domownicy zachowują dobre samopoczucie i zdrowie, a sam budynek jest wolny od pleśni i grzybów. Zużyte powietrze jest zawilgotniałe, ma wysoką zawartość dwutlenku węgla, albo też jest zanieczyszczone kurzem lub dymem papierosowym. W takim powietrzu jest niewielka zawartość tlenu, dlatego też źle się nim oddycha. Powoduje ono powstanie u człowieka przykrych dolegliwości, takich jak bóle głowy, czy ciągłe zmęczenie. Niedostateczna wentylacja wpływa negatywnie na sam dom, ponieważ pomieszczenia są zawilgocone, co sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów. Zaczynają one pojawiać się na powierzchni ścian czy stropów. Powoli mogą one przyczynić się do niszczenia konstrukcji budynków. Niestety, pozbycie się ich jest bardzo trudne i dosyć kosztowne.

Projektując wentylację musimy zwrócić uwagę na dwie kwestie – intensywność wymiany powietrza oraz zdrowie i samopoczucie domowników. Po pierwsze, patrząc z ekonomicznego punktu widzenia należy dążyć do znaczącego ograniczenia intensywności wymiany powietrza, aby doprowadzić do zmniejszenia strat energii. Z kolei, dobre samopoczucie wymaga zapewnienia dostatecznej ilości świeżego powietrza z zewnątrz i usuwania powietrza zanieczyszczonego z pomieszczeń. Trudno pogodzić jedno z drugim. Wymagania wielkości wymiany powietrza mogą być wyznaczone z wykorzystaniem różnych metod, z przyjęciem różnych kryteriów i z uwzględnieniem konkretnej sytuacji. Zawsze jednak warto wybierać wyższe wartości.

Dobrze by było, aby instalacja wentylacji umożliwiała okresowo zwiększyć bądź zmniejszyć intensywność wymiany powietrza.

Przepisy polskiego prawa określają pewne warunki, jakie musi spełniać wentylacja. Jest to pewne nieprzekraczalne minimum, ale nie można powiedzieć, aby wartości te były optymalne. Przepisy budowlane wymagają zapewnienia nawiewu świeżego powietrza do wszystkich pomieszczeń i usuwania zużytego powietrza z kuchni, łazienek, toalet oraz ze wszelkich pomieszczeń bez okien. Dodatkowo, prawo wymaga, aby istniał swobodny przepływ powietrza wewnątrz budynku.

Przepływ powietrza otrzymuje się również przy zastosowaniu okien ze specjalnymi, automatycznymi wywietrznikami. Ich otwarcie zapewnia choć minimalny obieg powietrza z zewnątrz do pomieszczeń.

Artykuł został znaleziony w archiwum wcześniejszej wersji domeny, został przywrócony ponieważ informacje w nim zawarte mogą być dla kogoś pomocne.

Leave a comment

Simple Ways to Smart Solutions!