Artykuł został znaleziony w archiwum wcześniejszej wersji domeny, został przywrócony ponieważ informacje w nim zawarte mogą być dla kogoś pomocne.

Budowa domu jest skomplikowanym przedsięwzięciem, które wymaga na wstępie przygotowania kompleksowego planu robót. Wszystko powinno przebiegać zgodnie z harmonogramem i ustalonymi wytycznymi projektowymi, aby dom stanął w odpowiednim terminie i był dokładnie taki, jak zakładaliśmy na początku.

Bardzo ważnym etapem podczas budowania domu jest przygotowanie całego planu. Jeśli warunki są sprzyjające, budowa domu może trwać na przykład 3 miesiące. Lokalizacja i przeznaczenie działki mają decydujące znaczenie, jeśli chodzi o szybkość wznoszenia budowli. Możliwości zabudowy danego terenu, który posiadamy lub zamierzamy kupić, są bardzo ważne dla sprawności przeprowadzania kolejnych działań budowlanych.

Przed przystąpieniem do wyboru projektu domu, czy zatrudnieniem ekipy budowlanej, należy sprawdzić, czy dla wybranej działki opracowany został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wskazuje on, czy działka leży w obszarze przewidzianej do zabudowy typu mieszkaniowego, jak również jakie jest zagospodarowanie okolicznych gruntów.

Plan ten mówi także, jakie warunki musi spełniać dom, który ma docelowo stanąć na danym terenie. Jeśli działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wówczas uprości to dopełnienie formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę domu. Wystarczy bowiem jedynie uzyskać wypis z tego planu i dołączyć go do składanego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

Jeśli zaś działka nie jest objęta wspominanym planem, konieczne stanie się wystąpienie do właściwego urzędu miasta lub gminy o wydanie warunków zabudowy. Procedura ta może jednak być czasochłonna.

Determinantem uzyskania pozwolenia na budowę jest zapewnienie możliwości podłączenia domu przynajmniej do sieci elektrycznej. Pozostałe media, tj. woda, gaz, czy kanalizacja, mogą być zapewnione na ogółu we własnym zakresie, chyba że z planu zagospodarowania przestrzennego wynikają inne warunki zabudowy. Możliwość podłączenia mediów, czyli promesę przyłączeniową należy uzyskać w miejscowym zakładzie energetycznym.

Można tego dokonać jeszcze przed zakupem działki, co znacząco przyspieszy formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Będąc właścicielami działki można zwrócić się do zakładu energetycznego o wydanie warunków technicznych przyłączenia. Określają one moc przyłączeniową, lokalizację licznika oraz sposób prowadzenia zasilania.

Kolejnym punktem na drodze przygotowania do budowy domu jest wybranie projektu. Powinien on z założenia spełnić wymagania wszystkich przyszłych domowników, musi odpowiadać również warunkom stawianym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub wymogom określonym w warunkach zabudowy. Można zakupić projekt gotowy lub zamówić jego indywidualne opracowanie.

Już przy wyborze projektu będziemy musieli zastanowić się w jakiej technologii będzie budowany nasz dom. Decyzja ta wpływa na koszty, czas realizacji inwestycji, sposobie wykończenia i urządzenia wnętrz, jak również o właściwościach termoizolacyjnych domu.

Przygotowania do budowy domu wieńczy uzyskanie pozwolenia na budowę, które wydawane jest przez starostwo w formie decyzji administracyjnej. Do wniosku o wydanie takiego zezwolenia należy dołączyć wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź warunki zabudowy, 4 egzemplarze projektu łącznie z planem zagospodarowania działki, promesę lub warunki przyłączenia mediów oraz oświadczenie o prawie do nieruchomości, gdzie będzie prowadzona budowa.

Artykuł został znaleziony w archiwum wcześniejszej wersji domeny, został przywrócony ponieważ informacje w nim zawarte mogą być dla kogoś pomocne.

Leave a comment

Simple Ways to Smart Solutions!