Artykuł został znaleziony w archiwum wcześniejszej wersji domeny, został przywrócony ponieważ informacje w nim zawarte mogą być dla kogoś pomocne.

Każdy, przydomowy ogród powinien być zaprojektowany i wykonany ściśle według dobrze przemyślanego planu, bowiem tylko w taki sposób osiągniemy zamierzony efekt. Nasze luźne pomysły na aranżację ogrodu muszą przełożyć się na realne rozwiązania ujęte w projekcie. Mając projekt ogrodu od razu wytyczamy kolejność prac, podczas jego realizacji.

Już na etapie budowania domu, albo wyboru ostatecznego jego projektu, powinniśmy zacząć myśleć nad planem ogrodu. Im wcześniej wybierzemy projekt ogrodu, tym lepiej. Dzieje się tak dlatego, że bardzo często przy projektowaniu ogrodu należy ingerować w obiekty, które już znajdują się na działce. Na przykład podczas instalacji kabli elektrycznych do oświetlenia ogrodu, czy przy organizowaniu systemu automatycznego nawadniania ogrodu.

Na opracowanie planu ogrodu składa się projekt konceptualny, zawierający plan ogrodu widziany z lotu ptaka. Przedstawia on projektowane zagospodarowanie przestrzeni z uwzględnieniem wszelkich istotnych elementów, roślinności, małej architektury czy nawierzchni ścieżek. Drugą częścią opracowania jest projekt wykonawczy, czyli rzut z góry, w którym przedstawione są obiekty zwymiarowane. Na nim naniesiona jest lokalizacja tychże obiektów. Może się w nim znaleźć projekt nawierzchni, odwodnienia, nawadniania lub oświetlenia.

Do projektu wykonawczego najczęściej dołączana jest dodatkowo część opisowa, w której znajdują się informacje o terenie, założeniach dla projektu, zastosowanych materiałach, spis roślin, zalecenia dotyczące uprawy, czy też zastosowane technologie.

Opracowanie projektu ogrodu musi również obejmować wizualizacje oraz kosztorys.

Decydując się na konkretny projekt ogrodu musimy określić, jaki będzie miał on charakter. Ze względu na lokalizację, ogrody dzielimy na miejskie, podmiejskie i wiejskie. Biorąc pod uwagę wielkość ogrodu wyróżniamy ogrody małe i duże, których urządzanie ma zupełnie inny charakter. W małym ogrodzie liczy się dopracowanie wszelkich detali. Nie zaleca się przy tym nagromadzenia zbyt wielu elementów.

Z kolei, w ogrodzie dużym można sobie pozwolić na sadzenie roślin, głównie drzew i krzewów, w luźnych grupach. Układ ogrodu sugeruje, jaki rodzaj ogrodu będzie w naszym przypadku najlepszy: zgeometryzowany, o miękkich, falistych liniach, czy ogród mieszany, łączący obie koncepcje.

Każdy ogród może być utrzymany w określonej stylistyce: japońskiej, angielskiej, albo amerykańskiej. Zróżnicowanie roślinności i kulturowości poszczególnych krajów sprawia, że można wyodrębnić różne style narodowej sztuki ogrodowej, także polskiej, choć nie ma tu ściśle określonych wyznaczników stylu.

Artykuł został znaleziony w archiwum wcześniejszej wersji domeny, został przywrócony ponieważ informacje w nim zawarte mogą być dla kogoś pomocne.

Leave a comment

Simple Ways to Smart Solutions!