Artykuł został znaleziony w archiwum wcześniejszej wersji domeny, został przywrócony ponieważ informacje w nim zawarte mogą być dla kogoś pomocne.

Kosztorysant jest osobą wykonującą kosztorysy na zlecenie inwestorów. Osoba ta wykonuje szacunkowy plan kosztów zabudowy danego terenu. Kosztorys domu dla jednych jest podstawowym dokumentem przy przygotowaniu do budowy, a dla innych jest to zupełnie zbędny wydatek. Kto ma rację?

Otóż, rzeczywiście dobrze przygotowany kosztorys daje ogląd na to, jakie środki finansowe będą nam potrzebne na budowę wymarzonego domu. Nie ulega wątpliwości, że gruntowne przygotowanie do budowy domu to krok w dobrą stronę. Z projektu prac wiemy, co należy wykonać, natomiast kosztorys wskazuje, ile owe prace będą kosztowały.

Warto zaznaczyć, że kosztorys to tylko jedna z możliwości skontrolowania, jaki będzie koszt budowy danego domu. Kosztorys najlepiej jest zamówić u wykwalifikowanego kosztorysanta budowlanego, który jest architektem albo inżynierem budownictwa.

Aby wykonać kosztorys, niezbędny jest projekt przyszłego domu. Może być to zarówno projekt budowlany, który składa się wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę, albo projekt wykonawczy, który zawiera o wiele więcej szczegółów budowy. Im dokładniejszy projekt dostarczymy kosztorysantowi, tym sam kosztorys będzie bardziej dokładny.

Część osób przymierzających się do budowy domu zastanawia się, czy rzeczywiście warto zatrudniać kosztorysanta i robić plan finansowy przedsięwzięcia. Trzeba powiedzieć, że opracowanie kosztorysu to wydatek około tysiąca złotych, a więc jest to niemało. Według specjalistów – architektów, jak i zwykłych ludzi budujących domy, zawsze warto wykonać kosztorys. Dzięki temu można uniknąć sytuacji, w której inwestor nie jest w stanie wykonać wszystkich robót budowlanych, ponieważ brakuje mu środków finansowych na ten cel.

Kosztorys warto wykonać, aby podjąć decyzję, w jaki sposób finansować budowę – czy wykorzystać oszczędności, czy też wziąć kredyt bankowy. Jeśli decydujemy się na kredyt, kosztorys pozwala określić, na jaką kwotę mamy się zapożyczyć w banku i w którym momencie zaciągnąć kredyt – czy już na początku budowy czy też w trakcie jej trwania.

Być może, kosztorysant wskaże, czy dom budować etapowo, bądź w jakiej kolejności wykonywać najpilniejsze prace. Znając szacowany koszt poszczególnych prac będzie można zdecydować, jakie prace można wykonać już teraz, a na jakie będziemy musieli poczekać jakiś czas.

Dodatkowo, kosztorysant opracowując plan pozwala ocenić oferty różnych wykonawców i wybrać najbardziej korzystną dla inwestora. Nie mając kosztorysu nie mamy punktu odniesienia przy wyborze najniższej oferty.

Przecież nawet najtańsza oferta złożona przez wykonawcę może być o wiele wyższa, niż kwota wyliczona w kosztorysie. Co ciekawe, firmy budowlane składając ofertę realizacji budowy mogą nie uwzględnić wszystkich jej kosztów, dlatego też są najtańsi. Dopiero w trakcie realizacji inwestycji okazuje się, ile jeszcze trzeba dopłacić ekipie budowlanej. Kosztorys pozwala więc ocenić wiarygodność i atrakcyjność oferty. Ponadto, umożliwia on dokonanie rozliczeń z wykonawcą za zrealizowane prace i zużyte w ich toku materiały, bowiem zawiera zestawienie materiałów wraz z podaną ich ilością oraz wyszczególnieniem wszystkich prac, jakie z założenia trzeba było wykonać.

Wreszcie, kosztorys uświadamia inwestorowi, czy stać go na budowę domu, według wybranego projektu. Być może standard wybrany w trakcie planowania budowy jest powyżej naszych możliwości finansowych i będzie trzeba zweryfikować wcześniejsze ustalenia projektowe.

Artykuł został znaleziony w archiwum wcześniejszej wersji domeny, został przywrócony ponieważ informacje w nim zawarte mogą być dla kogoś pomocne.

Leave a comment

Simple Ways to Smart Solutions!