Artykuł został znaleziony w archiwum wcześniejszej wersji domeny, został przywrócony ponieważ informacje w nim zawarte mogą być dla kogoś pomocne.

Instalacje wodne i kanalizacyjne są konieczne w każdym domu, niezależnie od jego charakteru. Instalacje ciepłej i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania to ogólnie rzecz ujmując instalacje wodne. Mogą być one wykonane z różnych materiałów, przy zastosowaniu zróżnicowanych metod.

Podstawowym elementem każdej instalacji wodnej są rury, które najczęściej mają 1,2 cala, czyli około 15mm średnicy. Pozwalają one na doprowadzenie wody do baterii umywalkowej, spłuczek, grzejników i zlewozmywaków. Przewody wodne, które doprowadzają wodę na inne kondygnacje domu lub też do niektórych spłuczek i baterii, mogą być grubsze i mieć nawet 1 ¼ cala średnicy. Z kolei, rury odprowadzające wodę z umywalek, zlewozmywaków, pralek, wanien i z toalet mogą mieć od 40 mm do 70 mm szerokości.

Rury są ze sobą łączone za pośrednictwem połączeń nierozłącznych oraz rozłącznych. Wśród połączeń nierozłącznych wyróżnia się połączenia zgrzewane, zaciskane lub zaprasowywane, klejone, lutowane oraz spawane. Wśród połączeń rozłącznych z kolei wymienić można połączenia skręcane oraz złączki zaciskowe. Warto podkreślić, że połączenia rozłączne są łatwe w montażu i demontażu, ale są mniej trwałe od połączeń nierozłącznych.

Instalacje wodne mogą być wykonane przy użyciu różnych materiałów. W chwili obecnej przy instalacjach domowych najczęściej wykorzystywane są tworzywa sztuczne – rzadziej miedź czy też stal. Wśród tworzyw będących budulcem instalacji wodnych wyróżnia się PVC i jego pochodną CPVC (chlorowany polichlorek winylu), polietylen (PE), polietylen sieciowany (PE-X), polipropylen (PP), polibutylen (PB) oraz rury warstwowe.

Instalacja kanalizacyjna w budynkach jest konieczna do odprowadzania ścieków, choć ściekiem nazywa się zarówno nieczystości komunalne, jak i zanieczyszczoną wodę, czy wody opadowe i skropliny. Dom może zostać na ogółu podłączony do systemu kanalizacji zewnętrznej, ale zawsze przy tym należy zwrócić uwagę, czy jest on systemem ogólnospławnym czy rozdzielnym. W systemie ogólnospławnym zarówno ścieki opadowe, jak i pochodzenia bytowo-gospodarczego, są odprowadzane jedną i tą samą rurą.

Z kolei, system rozdzielenia, ścieki bytowo-gospodarcze odprowadza przy użyciu jednej rury, a ścieki opadowe przy użyciu drugiej rury. Atutem tego systemu jest możliwość zrzucenia ścieków opadowych bezpośrednio do rzek, nie powodując przy tym zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Niestety, ale kanalizacja ogólnospławna wymusza wykorzystanie oczyszczalni, co w czasie burz i intensywnych opadów powoduje, że zakłady komunalne muszą odprowadzać nadmiar ścieków bezpośrednio do rzek. Przy tym następuje ich znaczące zanieczyszczenie.

Nie wszędzie istnieje możliwość podłączenia domu jednorodzinnego do kanalizacyjnej instalacji zewnętrznej. W takim przypadku zmuszeni jesteśmy do tego, aby ścieki bytowo-gospodarcze gromadzić w bezodpływowych zbiornikach, zwanych szambami, albo budować małe, przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ścieki opadowe z kolei można śmiało odprowadzać na teren własnej posesji.

Każda wewnętrzna instalacja kanalizacyjna wykonywana jest jako grawitacyjna. Ścieki w domach powstają w łazienkach, toaletach i w kuchniach. Wszystkie podłączenia prowadzące do urządzeń sanitarnych w instalacji kanalizacyjnej wyposażone są w syfony, które skutecznie zapobiegają roznoszeniu się niezbyt przyjemnych zapachów. Przewody te są z kolei podłączone do wspólnych rur, zwanych pionami.

Najczęściej instalacja kanalizacyjna wykonana jest z takich materiałów jak PVC i PP, bowiem charakteryzują się one sztywności i odpornością na wszelkie obecne w ściekach substancje, działające w sposób agresywny. Są one też znacznie lżejsze od wykorzystywanego dawniej żeliwa. Przewody kanalizacyjne są łączone kielichowo, przy zastosowaniu uszczelek z EPDM. Gwarantuje to trwałość i szczelność poszczególnych połączeń.

Instalacja kanalizacyjna powinna zostać w odpowiedni sposób uzbrojona. W tym celu stosowane są urządzenia przeciwzalewowe, wpusty kanalizacyjne oraz syfony kanalizacyjne. Urządzenia przeciwzalewowe są konieczne jeśli podłączeni jesteśmy do zewnętrznej sieci kanalizacji ogólnospławnej, bowiem uniemożliwiają one zalanie piwnicy w wyniku wstecznego przepływu ścieków.

Wpusty kanalizacyjne wykorzystywane są do odprowadzania do kanalizacji ścieków opadowych, zaś syfony kanalizacyjne służą do uniemożliwiania przedostawania się gazów i zapachów z kanalizacji do pomieszczeń.

Montaż poszczególnych przyborów sanitarnych oraz ich podłączenie do instalacji wodno-kanalizacyjnej przyspiesza zamontowanie ścianki instalacyjnej. Prefabrykowane ścianki tego rodzaju ustawia się w miejscu przeznaczenia, a dopiero później podłącza samą instalację. Po wykonaniu ścianki i wykończeniu jej powierzchni płytkami, montowane są baterie i wszelkie przybory sanitarne.

W każdej instalacji kanalizacyjnej występują piony, czyli przewody główne, które zbierają ścieki z urządzeń sanitarnych, wykorzystując w tym celu podejścia kanalizacyjne. Każdy pion powinien mieć tą samą średnicę, na całej długości. Musi być ona równa średnicy największego podejścia podłączonego do pionu. Standardowo, wynosi ona około 100 mm.

W skład instalacji kanalizacyjnej wchodzą jeszcze przykanaliki (przewody odprowadzające ścieki z budynku do przewodu kanalizacji zewnętrznej lub zbiornika bezodpływowego), oraz rynny.

Artykuł został znaleziony w archiwum wcześniejszej wersji domeny, został przywrócony ponieważ informacje w nim zawarte mogą być dla kogoś pomocne.

Leave a comment

Simple Ways to Smart Solutions!