Artykuł został znaleziony w archiwum wcześniejszej wersji domeny, został przywrócony ponieważ informacje w nim zawarte mogą być dla kogoś pomocne.

Instalacja elektryczna w każdym budynku, niezależnie od tego, czy będzie to dom mieszkalny, czy też obiekt użyteczności publicznej itp., podzielona jest na mniejsze fragmenty, które nazywane są obwodami. Obejmują one grupę gniazd elektrycznych oraz punktów oświetleniowych.

Obwody charakteryzują się różnym napięciem, które może być wyłączone w tablicy rozdzielczej.

Warto zaznaczyć, że każdy obwód powinien mieć odrębne zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem. Trzeba dodatkowo powiedzieć, że wszelkie urządzenia o mocy ponad 1,5 kW oraz montowane na stałe – lodówki, piece, czy pralki, powinny być zasilane osobnym obwodem. Tak samo, jak z jednego obwodu nie powinny być zasilane równocześnie gniazda, jak i montowane na stałe elementy oświetlenia.

Obwody dzielimy na jedno lub trójfazowe. Obwody jednofazowe mają napięcie rzędu 230 V, a trójfazowe – 400 V. Te ostatnie stanowią źródło zasilania urządzeń o wysokiej mocy, powyżej 2,5 kW. Jednocześnie, obwody trójfazowe wymagają przewodów o znacznie większej liczbie żył, niż obwody jednofazowe.

Częstym błędem w wykonywaniu instalacji elektrycznych w domach jednorodzinnych jest projektowanie zbyt małej liczby obwodów. W konsekwencji może dojść do sytuacji, w której pod jeden obwód jest podłączone całe oświetlenie jednej kondygnacji. Na wypadek awarii obwodu, na całym piętrze domu panują ciemności. Dlatego też zaleca się wydzielenie większej liczby obwodów w czytelnym, logicznie skonstruowanym układzie, aby lampy i gniazda w pokojach były podpięte do innych obwodów. Warto zaplanować osobne obwody zasilające dla pompy obiegowej c.o., czy też trójfazowe gniazdo na zewnątrz domu lub w garażu.

Drugim elementem każdej instalacji elektrycznej jest rozdzielnica, czyli tablica rozdzielcza, stanowiąca centrum sterowania całą instalacją. W tym miejscu zbiegają się wszystkie obwody. Rozdzielnicę należy umieszczać w bezpośredniej okolicy wejścia do budynku, w miarę w widocznym miejscu, nie wyżej niż na wysokości oczu człowieka. Jest to istotne ze względów bezpieczeństwa, bowiem pozwala na wypadek zagrożenia szybko wyłączyć napięcie w całym domu. Tablica rozdzielcza powinna być na tyle duża, aby umożliwiała jej rozbudowę w przyszłości.

Jeśli będzie zbyt mała, nie będziemy w stanie zapewnić jej odpowiedniego chłodzenia. Urządzenia, jakie znajdują się w rozdzielnicy dobrze jest czytelnie opisać, aby możliwa była szybka identyfikacja poszczególnych obwodów. Wyróżnia się rozdzielnice natynkowe i przystosowane do montażu w ścianie.

Trzecią częścią składową instalacji elektrycznej są gniazda i łączniki. Ważne jest, aby rozmieścić je w taki sposób, aby było wygodnie z nich korzystać. Trzeba więc znać przeznaczenie pomieszczeń i rozmieszczenie sprzętów, które mają się docelowo w nich znaleźć. Jeśli chodzi o same gniazda, zwykle sprawdza się zasada, że im więcej ich będzie tym lepiej, zwłaszcza w kuchni.

W nowym domu można dodatkowo rozważyć wykonanie w ścianach puszek na gniazda z rozprowadzonymi przewodami, bowiem będzie je można wykorzystać, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Z kolei, łączniki powinny być rozmieszczone w taki sposób, aby można je było znaleźć intuicyjnie. Standardowo umieszcza się je na wysokości 1,4 metra, po tej samej stronie drzwi, po której znajduje się klamka. W łazienkach oraz wszędzie tam, gdzie często mamy styczność z wodą, zalecane jest zastosowanie łączników wodoodpornych, oznaczonych klasą „IP 44”.

Instalacja elektryczna powinna posiadać odpowiednie zabezpieczenia, do których zaliczane są: uziemienie, wyłączniki nadmiarowoprądowe, wyłączniki różnicowoprądowe, oraz ograniczniki przepięć. Uziemienie jest podstawowym elementem chroniącym instalację przed pojawieniem się niebezpiecznego napięcia na metalowej obudowie uszkodzonego sprzętu elektrycznego.

Dziś wszystkie instalacje posiadają gniazda wyposażone w styk ochronny, czyli bolec, połączony z uziomem przewodem ochronnym. Zaleca się doprowadzenie przewodów ochronnych do opraw i łączników oświetleniowych. Do zabezpieczenia instalacji elektrycznej budynku stosowane są uziemienia: fundamentowe, otokowe i pionowe.

Wyłączniki nadmiarowo prądowe, zwane również nadprądowymi zastępują w instalacjach domowych niegdyś używane bezpieczniki. Ich zadaniem jest ochrona obwodów przed przeciążeniem. Odcinają one jednocześnie zasilanie, jeśli nastąpi zwarcie. Natomiast wyłączniki różnicowoprądowe reagują na upływ prądu w obwodzie, który ochraniają. Jeśli do niego dojdzie, wówczas wyłączane jest jego zasilanie. Ograniczniki przepięć z kolei chronią domowe urządzenia przed uszkodzeniem w wyniku przepływu prądu o zbyt dużym napięciu.

Artykuł został znaleziony w archiwum wcześniejszej wersji domeny, został przywrócony ponieważ informacje w nim zawarte mogą być dla kogoś pomocne.

Leave a comment

Simple Ways to Smart Solutions!