Artykuł został znaleziony w archiwum wcześniejszej wersji domeny, został przywrócony ponieważ informacje w nim zawarte mogą być dla kogoś pomocne.

Z budową domu wiąże się konieczność dopełnienia wielu formalności natury prawnej. W gąszczu przepisów, rozporządzeń i wytycznych nie trudno się zgubić, zwłaszcza, jeśli nie ma się rozeznania w dziedzinie prawa budowlanego. Najlepiej w spornych kwestiach, bądź w sprawach, w których nie jesteśmy pewni danych przepisów prawnych, zwrócić się o pomoc do eksperta. Dzięki temu można uniknąć na przyszłość wielu nieprzyjemności i płacenia kar.

Zanim kupimy działkę pod budowę naszego wymarzonego domu, należy sprawdzić jej wszystkie dokumenty konieczne do użytkowania terenu, budowy domu i jego użytkowania. Można je skontrolować w Urzędzie Gminy, na terenie której działka jest położona. Nie wierzmy ślepo sprzedającemu działkę, ponieważ może on umyślnie, lub nieświadomie, wprowadzić nas w błąd. Przede wszystkim trzeba ustalić, czy gmina posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Warto przy tym zaznaczyć, że plany sporządzone i zatwierdzone przed 1995 rokiem w latach 2002 i 2003 straciły ważność, a nowe plany uchwalono w zaledwie kilkunastu procent gmin. Plan zagospodarowania przestrzennego wskazuje nam, jakie jest przeznaczenie konkretnej działki. Być może jest na niej planowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, albo wielorodzinna.

Może się też zdarzyć tak, że planowane są obiekty użyteczności publicznej, handlowe, usługowe, szkoła, szpital, park albo cmentarz. Teren może być przewidziany pod uprawy rolne lub leśne. Musimy zawsze szukać działki przewidzianej pod budownictwo jednorodzinne.

W planie zagospodarowania przestrzennego mogą znaleźć się warunki zabudowy terenu, np. wymagania zachowania charakteru architektury okolicznych budynków.

Jeśli gmina nie posiada planu, wtedy należy złożyć wniosek o decyzję dotyczącą warunków zabudowy. Jednym z warunków jest tzw. dobre sąsiedztwo. Oznacza to, że działka sąsiadująca w sposób bezpośredni z działką zabudowaną, mającą dostęp do drogi publicznej i do wszystkich mediów, ma duże szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy.

Zwróćmy również uwagę na to, jaka jest klasyfikacja gruntu, który zamierzamy nabyć. Sprawdza się ją w ewidencji gruntów i budynków, znajdujących się w starostwie. Jeśli jest to więc grunt rolny lub leśny, wtedy istnieje konieczność zmiany przeznaczenia terenu.

Trzeba powiedzieć, że załatwianie wszystkich powyżej opisanych kwestii formalnych może trwać bardzo długo. Sama procedura sporządzania planu miejscowego może zająć nawet 2 lata. Dzieje się tak dlatego, że plan zagospodarowania przestrzennego wymaga sporządzenia wielu ekspertyz, a co za tym idzie – zatrudnienia wielu specjalistów.

Porad prawnych dotyczących przygotowania do budowy domu jest znacznie więcej, ale postaraliśmy się opisać tu najważniejsze kwestie przed przystąpieniem do zakupu działki, na której chcemy zbudować nasz dom.

Artykuł został znaleziony w archiwum wcześniejszej wersji domeny, został przywrócony ponieważ informacje w nim zawarte mogą być dla kogoś pomocne.

Leave a comment

Simple Ways to Smart Solutions!