Artykuł został znaleziony w archiwum wcześniejszej wersji domeny, został przywrócony ponieważ informacje w nim zawarte mogą być dla kogoś pomocne.

Fundamenty to podstawa dla każdego budynku, także domu mieszkalnego, dlatego też należy przykładać bardzo dużą uwagę do tego, aby zostały one wykonane w należyty sposób. Kosztu wykonania fundamentów nie można określić szczegółowo, a jedynie szacunkowo, ponieważ zależą one od typowych warunków gruntowych.

Budowa fundamentów

Wyliczając koszty realizacji fundamentów na ławach opartych poniżej poziomu przemarzania gruntu należy wziąć pod uwagę koszty wykonania ławy z betonu zbrojonego (koszty betonu, stali zbrojeniowej i robocizny) oraz ściany fundamentowej z bloczków betonowych (koszty zakupu bloczków, zaprawy murarskiej i opłacenia robocizny).

Jeśli natomiast mamy wyliczyć koszty realizacji fundamentów na ławach opartych powyżej poziomu przemarzania gruntu, musimy policzyć koszty materiałów i robocizny. Warto zaznaczyć, że w tym przypadku będą one mniejsze o około 40% niż w przypadku kosztów wzniesienia fundamentu typowego. Budując fundamenty można zdecydować się na płytę fundamentową z betonu zbrojonego, gdzie cena może być różna, w zależności od ilości zużytego betonu i stali, a ta z kolei zależy od wymaganej grubości i wytrzymałości samej płyty.

Uśredniając koszty można przyjąć, że same materiały i robocizna będą wynosiły około 120 zł na metr kwadratowy powierzchni. Oczywiście, kwota ta nie obejmuje kosztów wykonania izolacji cieplnej, przeciwwilgociowej oraz warstwy podposadzkowej.

Izolacja fundamentów przed wilgocią może mieć charakter poziomy lub pionowy. Jeśli chodzi o izolację przeciwwilgociową poziomą obejmuje ona dwie warstwy papy na lepiku i kosztuje od 5 do 7,5 zł za metr, zaś izolacja przeciwwilgociowa pionowa może obejmować 2-3 warstwy masy asfaltowej i kosztuje 3 zł za metr kwadratowy, bądź też może być wykonana z folii kubełkowej, kosztującej od 5 do 7 zł za metr kwadratowy. Do izolacji cieplnej stosuje się styropian EPS 100 grubości 10 cm, który kosztuje 15 zł za metr kwadratowy.

Warto zaznaczyć, że od fundamentów zależy odpowiednia stateczność domu i bezpieczeństwo mieszkańców. Jakiekolwiek błędy popełnione na etapie realizacji fundamentów są w zasadzie niemożliwe do naprawienia już w gotowym domu.

Zanim zaczniemy wylewanie czy budowanie fundamentów warto dowiedzieć się, czy okoliczni mieszkańcy mieli jakiekolwiek problemy z posadowieniem swoich domów, jak wysoko jest w okolicy woda w studiach oraz czy dochodzi do zalania piwnic w sąsiednich domach. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości związane z gruntem, na którym ma stanąć nasz dom, lepiej zlecić specjaliście jego badanie geotechniczne. Niekorzystne warunki gruntowe mogą doprowadzić do kosztownych komplikacji na etapie budowy domu.

Podejmując się realizacji fundamentów należy zrobić odpowiednie wykopy, które następnie powinny być dobrze zabezpieczone, aby nikt znajdujący się w ich pobliżu nie zrobił sobie krzywdy. Równocześnie, materiały budowlane nie powinny być składowane zbyt blisko wykopu.

Kolejną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę przy realizacji fundamentów jest dokładność wykonania deskowań, bowiem od nich zależy zachowanie zgodnych z projektem wymiarów i kształtów fundamentów pod nasz dom, a także wypoziomowanie górnej jego powierzchni. To na niej będzie docelowo umieszczona izolacja przeciwwilgociowa, a na dodatek, staną się one podstawą do murowania ścian nadziemia.

Fundamenty powinny być dobrze wypoziomowane, aby umożliwić właściwe murowanie ścian. Na dnie wykopu pod fundament umieścić należy warstwę zagęszczenia podbudowy, aby podłoga domu miała właściwą nośność. Wierzchnia warstwa podłogi, znajdująca się tuż pod posadzką, powinna być oddzielona od ścian fundamentowych. W tym celu stosowane są dylatacje. Przed rozpoczęciem betonowania trzeba koniecznie skontrolować poprawność wykonania zbrojenia ścian.

Artykuł został znaleziony w archiwum wcześniejszej wersji domeny, został przywrócony ponieważ informacje w nim zawarte mogą być dla kogoś pomocne.

Leave a comment

Simple Ways to Smart Solutions!