Artykuł został znaleziony w archiwum wcześniejszej wersji domeny, został przywrócony ponieważ informacje w nim zawarte mogą być dla kogoś pomocne.

Wiele mówi się dzisiaj o konieczności oszczędzania energii elektrycznej, ale w praktyce mało kto stosuje się do zasad energooszczędności. Niemniej jednak, nowoczesne rozwiązania budowlane pozwalają na znaczące ograniczenie zużycia energii. Czym są energooszczędne domy? Otóż, istnieje szereg kryteriów, jakie należy spełnić, aby dom mógł nosić miano energooszczędnego.

Trzeba powiedzieć, że jak dotąd w Polsce nie zostało sformalizowane pojęcie domu energooszczędnego. Do typowych cech takiej budowli należy zwarta bryła i spora powierzchnia przeszkleń na nasłonecznionej, południowej elewacji.

Budynek energooszczędny zużywa mniej więcej 70 kWh/m2 w ciągu roku. Dla porównania, domy standardowe zużywają od 150 do nawet 200 kWh/m2 rocznie. Jest to energia końcowa zużywana do ogrzania domu, nie zawiera energii do podgrzewania na przykład ciepłej wody.

Budownictwo energooszczędne kładzie nacisk na takie skonstruowanie domu, aby minimalizować jego koszty utrzymania, w stosunku do kosztów utrzymania domów budowanych w innych technologiach, z wykorzystaniem standardowych rozwiązań konstrukcyjnych. Energia elektryczna w każdym domu jest potrzebna do oświetlenia, zapewnienia wentylacji, ogrzewania pomieszczeń i wody użytkowej, czy też do działania urządzeń domowych.

Opłaty za energię uzależnione są oczywiście od stopnia jej zużycia. Oznacza to, że im mniej energii zużyjemy, tym niższe będą rachunki za prąd. Oczywiście, wydatkowanie energii związanej z działaniem urządzeń domowych, czy oświetleniem uzależnione jest od indywidualnych nawyków mieszkańców, ale już ilość energii przeznaczonej na ogrzewanie domu, wody i wentylację uzależniona jest ściśle od zastosowanego rozwiązania budowlanego i przestrzennego.

Jeśli już na etapie budowy zainwestujemy w dom energooszczędne, wówczas koszty jego utrzymania związane z energią, na pewno spadną. Jest to o tyle wskazane, że przecież ceny energii wykazują rok rocznie tendencję wzrostową.

Projekt domu energooszczędnego powinien charakteryzować się poprawą izolacji termicznej domu, zmniejszeniem zużycia energii i poprawą klasy energetycznej budynku.

Budownictwo energooszczędne wykorzystuje możliwość pasywnego pozyskiwania energii z otoczenia, a także opiera się na gromadzeniu energii we wnętrzu konstrukcji domu. Dom energooszczędny ma bardzo dużą izolacyjność cieplną oraz zoptymalizowany sposób pozyskiwania energii z otoczenia. Opiera się on na akumulacji energii słonecznej przy zastosowaniu specjalnych kolektorów.

Dodatkowo, domy energooszczędne nie są źródłem emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Z tego względu są to domy wysoce ekologiczne. Przy konstruowaniu budynku energooszczędnego dba się o to, aby maksymalnie ograniczać utraty ciepła

Artykuł został znaleziony w archiwum wcześniejszej wersji domeny, został przywrócony ponieważ informacje w nim zawarte mogą być dla kogoś pomocne.

Leave a comment

Simple Ways to Smart Solutions!