Artykuł został znaleziony w archiwum wcześniejszej wersji domeny, został przywrócony ponieważ informacje w nim zawarte mogą być dla kogoś pomocne.

Dach, czyli zwieńczenie budynku, czy domu, może mieć różny kształt. W ten sposób zostały wyznaczone różne rodzaje dachów, mające nieco inne zastosowanie.

Pokrycie dachu

Dach może być regularny, co oznacza, że w każdym punkcie węzłowym przecinają się dokładnie trzy krawędzie, oraz może być nieregularny, kiedy przecinających się krawędzi jest więcej lub w przypadku, gdy istnieje połać o więcej niż jednym okapie. Wyróżnić można dwa podstawowe rodzaje dachów, dzielące się na określone typy. Mowa tu o dachach płaskich i spadzistych.

Dachy płaskie, nazywane również stropodachami, są stropem ostatniej kondygnacji budynku. Najczęściej tego typu dachy można spotkać w domach budowanych w latach 70-tych ubiegłego stulecia, bowiem były one bardzo popularne w budownictwie jednorodzinnym oraz w przypadku budowania bloków z wielkiej płyty. W chwili obecnej dachy płaskie są stosowane wtedy, gdy planowana jest aranżacja ogrodu na dachu domu.

W dachach płaskich spodnią warstwę stanowi żelbetonowa konstrukcja nośna, przejmująca wszelkie obciążenia. Na niej kładziona jest izolacja cieplna, zaś na wierzchu znajduje się pokrycie dachowe. Układ warstw może być też inny i wedle niego można wyróżnić: stropodach niewentylowany (stosowany w budynkach gospodarczych), stropodach wentylowany (strop z położonym na nim ociepleniem i szczeliną powietrzną, zapewniającą wentylację), stropodach odwrócony (pierwsza, najniższa warstwa to hydroizolacja, a na niej kładziona jest izolacja termiczna, z kolei warstwę dociskową może być żwir, który chroni konstrukcję dachu przed opadami i zwiększa jej powierzchnię parowania).

Drugim rodzajem dachów są dachy spadziste, mające połacie pochylone pod pewnym kątem, wynoszącym od 20 do 60 stopni. Dachy te składają się z zestawionych ze sobą wielokątów płaskich.

Liczba wielokątów wyznacza typy dachów spadzistych: dach jednospadowy (pulpitowy – mający jedną połać o kształcie prostokątnym, spotyka się go w budynkach gospodarczych i w garażach), dach dwuspadowy (szczytowy- składa się z dwóch skośnych połaci, zamkniętych od strony dwóch pozostałych elewacji ścianami szczytowymi – rozwiązanie proste i niedrogie), dach czterospadowy (brogowy – posiadający dwie połacie podłużne, trapezowe i dwie boczne, trójkątne), dach naczółkowy (naroża dwóch połaci i szczytów stanowią ściętą płaszczyznę ukośną, tworzącą małe połacie), dach mansardowy (posiadający dwa rodzaje połaci – górną o mniejszym nachyleniu oraz dolną, bardziej stromą) oraz dach wielospadowy (spotyka się go w budynkach o złożonych kształtach rzutu poziomego, to kombinacja różnych rodzajów dachów spadzistych).

Artykuł został znaleziony w archiwum wcześniejszej wersji domeny, został przywrócony ponieważ informacje w nim zawarte mogą być dla kogoś pomocne.

Leave a comment

Simple Ways to Smart Solutions!