Faktoring w branży budowlanej jest coraz bardziej popularny. Nic dziwnego, gdyż to doskonale rozwiązanie dla firm, które tygodniami czekają na pieniądze od klientów. Dzięki tej opcji można mieć zabezpieczenie finansowe i rozpocząć nowe zlecenia. Klienci, którzy nie opłacają faktur w terminie już nie są problemem, by rozwijać działalność. Co to jest faktoring? Co warto o nim wiedzieć? Jakie są jego rodzaje? Odpowiedź poniżej.

Co to jest faktoring?

Faktoring to proces biznesowy, w ramach którego firmy pozyskują środki na należności, zazwyczaj od klientów. Faktoring pozwala firmom zmniejszyć zależność od kosztownych przepływów pieniężnych i umów pożyczkowych, dając im większą elastyczność w zaspokajaniu krótkoterminowych potrzeb w zakresie kapitału obrotowego. W większości przypadków faktoring skutkuje niższym oprocentowaniem niż banki oferują kredytobiorcom niezabezpieczone pożyczki o tej samej kwocie i okresie trwania. Faktoring to sprzedaż kredytowa aktywów finansowych przez faktora dostawcy faktorowi. Jest to jedna z najczęściej stosowanych technik finansowania w świecie biznesu. Jest on niezwykle pomocny w zapewnieniu firmie kapitału obrotowego.

Faktoring – rodzaje

Faktoring może być dwojakiego rodzaju – prywatny i publiczny. Faktoring prywatny ma miejsce wtedy, gdy firma sprzedaje swoje należności faktorowi po zdyskontowanej stawce. Stanowi to uzupełnienie warunków umowy kredytowej. Umowy faktoringu publicznego są zawierane między co najmniej dwoma firmami. Faktor skupuje wierzytelności spółki po zdyskontowanej stawce i zazwyczaj spłaca je w krótkim czasie. Jest to pomocne w finansowaniu firmy na dłuższy okres czasu. Jest kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę przed faktoringiem należności. Są to warunki transakcji, zdolność kredytowa firmy oraz czas realizacji płatności. Ważne jest, aby przed podjęciem ostatecznej decyzji uwzględnić korzyści i koszty korzystania z faktoringu. Faktoring to pomocne narzędzie finansowania, które może być bardzo pomocne w zapewnieniu firmie kapitału obrotowego. Ważne jest, aby przed podjęciem decyzji wziąć pod uwagę warunki transakcji, zdolność kredytową firmy i czas realizacji płatności.

Faktoring cichy i faktoring z regresem

Faktoring z regresem to instrument finansowy, który pomaga firmom zmniejszyć ich zadłużenie. Jest często stosowany w kontekście restrukturyzacji, gdy firma zamierza zmniejszyć swoje obciążenie zadłużeniem. Można także wyróżnić faktoring cichy zwany także inaczej cichym lub tajnym, który dotyczy właścicieli firm, którzy z różnych nie chcą informować swoich kontrahentów o korzystaniu z takiej formy finansowania. Faktoring cichy dotyczy tylko faktora i faktoranta. Dla wielu firm tego rodzaju pomoc finansowa jest wręcz niezbędna.

1 Comment

  • by diabetyk24
    Posted 12 sierpnia, 2022 7:19 am

    Twój artykuł bardzo jasno wyjaśnia, czym jest faktoring. Brzmi to jak dobry sposób na finansowanie biznesu.

Leave a comment

Simple Ways to Smart Solutions!